LANDMETER-EXPERT

“De Landmeter-expert is als enige persoon bevoegd tot het afpalen van terreinen en het opmaken van plannen die moeten dienen voor grensbepalingen, splitsingen, regelen van gemeenheid en identificeren van grondeigendom”

Wet tot bescherming van de titel en het beroep van landmeter-expert

WIST JE DAT...

KADASTERPLAN


... het 'kadasterplan' géén enkele rechtszekerheid geeft wat betreft de ligging van uw grenzen en/of de oppervlakte van uw perceel?

GRENSPALEN


... het bij straffe verboden is een bestaande grenspaal te verplaatsen of te verwijderen?

SCANNERS EN DRONES


... 3D-scanners en drones tegenwoordig veelvuldig worden toegepast binnen de landmeetkunde?

LANDMEETKUNDIGE

DIENSTEN

OPMETINGEN BESTAANDE TOESTAND

 

 

Wij brengen zowel gebouwen als terreinen volledig in kaart. Een preciese opmeting, op schaal van uw project, is de eerste stap naar een correcte uitvoering

 

 

voorbeelden: grondplannen terreinen en gebouwen, gevelaanzichten, gabarieten, tracémetingen wegenissen, GRB-opmetingen, 3D-scanning...


GRENSBEPALINGEN

 

 

Een beëdigd landmeter is bij wet als enige toegestaan om plannen op te maken die moeten dienen om grenzen te (be-) vestigen. 

 

 

voorbeelden: opmetingen aankoop/verkoop, afpalingen, grens-bepalingen, splitsing, ruiling, muur-overnames, oprichting opstal,...


VERKAVELINGEN

 

 

Opmaak en wijzigingen van verkavelingsaanvragen. Een opmeting ligt steeds aan de basis. Meestal in combinatie met perceelsplitsing, opmaak voorschriften, afpaling percelen,...


Ook éénperceelsverkavelingen moeten (opnieuw) aangevraagd en gegund worden.

 

 BOUWMAATVOERING

 

 

Wij komen op de werf en zetten de nieuwe constructies uit. Een ontwerpplan zal steeds als basis dienen.

 

 

voorbeelden: uitzetten van tracé, bouwassen, binnen-muren, funderingspalen, opmeting en berekening van grondverzet, opvolging 3D machine sturing,....