nieuws/IER

januari 2021

2021, HET JAAR VAN DE INGRIJPENDE RENOVATIE?

Wie in 2021 ingrijpend renoveert, heeft recht op hogere premies. Dat hebben de beleidsmakers onlangs beslist. Maar wat is een 'ingrijpende renovatie' nu precies? En hoe interessant is zo'n renovatie?

WAT IS EEN INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE OF 'IER'


Wie tegenwoordig een woning of ander gebouw renoveert, en daarvoor een omgevingsaanvraag of melding dient te doen, is meteen ook verplicht om zich aan de EPB-eisen te houden. De omvang van dat EPB-eisen-pakket hangt af van het type project. Tot vóór 2015 had je slechts twee types: nieuwbouw en renovatie. Sinds 1 januari 2015 is daar de ingrijpende renovatie bijgekomen. Het grootste verschil met de 'gewone' renovatie is de berekening van een E-peil én de doorgedreven ventilatie-eisen. Wie voor een ingrijpende renovatie gaat is trouwens ook verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen. 


Maar wanneer spreekt men nu van een ingrijpende renovatie, en wanneer van een gewone renovatie?

Heel kort; de ingrijpende energetische renovatie (IER) is een renovatie waarbij


    1. minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd én
    2. minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen.

     

Belangrijke opmerking: het type renovatie hangt af van wat er effectief wordt uitgevoerd, niét (énkel) van wat er voorzien is in de omgevingsvergunning.


Voorbeeld: Wie een rijwoning renoveert en daarbij de volledig aanbouw, het bestaande hellend dak en het buitenschrijnwerk vernieuwt en/of naïsoleert, en daarbij ook een nieuwe ketel plaats, heeft in de meeste gevallen te maken met een ingrijpende renovatie.


TIP: Laat u niet verrassen door de strengere EPB-eisen van de ingrijpende renovatie. Laat u tijdig bijstaan door een EPB-verslaggever.

HOGERE PREMIES EN EEN RENTELOZE LENING


De Vlaamse regering, met name Minister van Energie Zuhal Demir, heeft een extra budget van 440 miljoen euro voorzien voor de financiering van renteloze renovatie-leningen en de verhoging van een aantal premies. De maatregelen gaan in op 1 januari 2021. Waarover gaat het?


1. Renteloze lening: Wie in 2021 een woning koopt of erft en die binnen de vijf jaar grondig renoveert, komt in aanmerking voor een renteloze renovatielening. Het te ontlenen bedrag is bij appartementen beperkt tot 45.000 euro en bij woningen tot 60.000 euro, in functie van het te bereiken energielabel na de renovatiewerken. 

2. Nieuwe EPC-label-premie: Los van een eventuele renovatie­lening kunt u vanaf 1 januari een EPC-labelpremie aanvragen bij de Vlaamse overheid. De EPC-premie varieert naargelang van het verschil tussen het oude energielabel en het nieuwe. Bij huizen ligt het bedrag tussen 2.500 en 5.000 euro en bij appartementen tussen 2.500 en 3.750 euro. 

3. Bestaande Premies omhoog: De premies voor hoogrendementsbeglazing en voor de isolatie van buitenmuren worden vanaf 1 januari 2021 verdubbeld. De basispremie voor isolerende beglazing verdubbelt van 8 naar 16 euro per vierkante meter. De basispremie voor (buiten)muurisolatie verdubbelt van 15 naar 30 euro per vierkante meter.


De andere, bestaande premies voor dak- of vloerisolatie, of voor de installatie van energiebesparende toestellen zoals zonneboilers en warmtepompen, blijven onveranderd.


U kunt de nieuwe EPC-labelpremie combineren met de (oude) premies. Maar een combinatie met de totaalrenovatiebonus – die u kunt aanvragen bij drie of meer (gelijktijdige) energiebesparende investeringen – is niet toegelaten.


Sinds vorig jaar betaal je in Vlaanderen slechts 5% registratierechten op de aankoopsom in plaats van 6% wanneer je een bestaande woning koopt (als enige gezinswoning) en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert. 


Last but not least is er ook bij ingrijpende renovaties een korting op de onroerende voorheffing voorzien voor een E-peil, lager dan E60 behaalt.


VOORBEELD


Om de impact van de nieuwe premies beter te kunnen inschatten hebben we een voorbeeld uitgewerkt. Stel, we kopen een enige en eigen rijwoning aan voor de ronde som van 200.000 €. De woning heeft bij de aankoop een EPC-label E (of F). We wensen de woning grondig te renoveren tot een EPC label A (E-peil 60) en gaan daarvoor de volledige buitenschil naïsoleren, een nieuwe ketel plaatsen én een ventilatiesysteem C installeren.


We hebben hieronder een simulatie gemaakt van de belangrijkste premies die bij dit project kunnen verkregen worden. We hebben het onderscheid gemaakt tussen een ingrijpende renovatie en een gewone renovatie, alsook tussen aankoop van de woning in 2021 en 2020.

In het ideale geval kunnen we een totaal pakket aan premies en korting bekomen van ± 31.700 €.


We zien dat het verschil tussen 2021 en 2020 een kleine 9.000 € bedraagt. Dat komt voornamelijk door de renteloze lening die sinds dit jaar toegekend wordt. Dit bedrag is trouwens sterk afhankelijk van het geleende bedrag en overeengekomen rentevoet. Dit deel van de premie wordt ook uitgespreid over de volledige loopbaan van de lening. Het verschil tussen de ingrijpende en gewone renovatie bedraagt steeds 5.750 €. Het verschil zit in de korting onroerende voorheffing en de korting op de registratierechten.


We zien dat het in dit voorbeeld interessanter is om voor de nieuwe EPC-label-premie te gaan dan voor de totaalrenovatiebonus. Deze twee zijn niet combineerbaar. We merken dat ook in andere gevallen de EPC-label-premie de interessantste keuze is. Er is hier wel nog steeds een bijkomend EPC nodig na de werken. Bij een ingrijpende renovatie is dit inbegrepen in de EPB-verslaggeving. Bij een gewone renovatie dient dit nog extra te worden opgemaakt.


Belangrijk is op te merken dat hier steeds uitgegaan wordt van de aankoop van een woning met een EPC-label E of F, maar dat dat niet per sé nodig is. Ook wie zijn huidige woning (aankoop < 2020) wenst ingrijpend te renoveren kan het grootste deel van premies verzilveren. Op de renteloze lening en de korting registratierechten heb je dan uiteraard geen recht.BIJKOMENDE KOSTEN?


Uiteraard brengt een ingrijpende renovatie ook enkele bijkomende kosten met zich mee.


Ten eerste zijn er de bijkomende studiekosten. De EPB- en ventilatieverslaggeving zullen iets duurder zijn (reken ongeveer het dubbel), maar wellicht zal de architect en stabiliteitsingenieur ook iets vaker moeten tussenkomen. 


Daarnaast zijn er uiteraard ook de extra renovatiekosten. We denken dan onmiddellijk aan de installatie van een ventilatiesysteem maar ook aan de bijkomende isolatie van bepaalde geveldelen of het vervangen van enkele bijkomende vensters. Dit kan nodig zijn om E-peil 60 (= EPC label A) te kunnen behalen. Deze kosten hebben uiteraard ook een meerwaarde voor de woning en verdienen zichzelf uiteindelijk terug.CONCLUSIE


2021 is méér dan ooit het jaar om ingrijpend te renoveren. Mogelijks kunt u tot 10.000 € extra premies verwachten indien u dit jaar een woning aankoopt en binnen 5 jaar grondig renoveert. 


De ingrijpende renovatie is altijd interessanter dan een gewone renovatie. Ook al moet hierbij de volledige woning aangepakt worden. Dit laatste lijkt een overdreven en ongewenste investering, maar is op lange termijn interessanter. Het is in veel gevallen ook gewoon logischer. Bedenk bijvoorbeeld dat het veel logischer om een ventilatiesysteem te installeren in de volledige woning dan bijvoorbeeld énkel toevoerroosters in de gerenoveerde ruimten, zoals geëist wordt bij een gewone renovatie. 


Laat u voor dit alles uiteraard bijstaand door een ervaren EPB- en ventilatieverslaggever.