VEILIGHEIDS-COÖRDINATIE

Het is verplicht om een Veiligheidscoördinator aan te stellen voor elk bouwproject waarbij twee of meerdere aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens betrokken zijn. 

KB betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Wie stelt de coördinator aan?

Voor de veiligheidscoördinatie op werven kleiner dan 500 m² wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door:

  • De architect.
  • De aannemer bij afwezigheid van een architect.

Voor de veiligheidscoördinatie op werven groter dan 500 m² dient de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan te stellen.

TAKEN VAN DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Dit document wordt opgemaakt in ontwerpfase en beschrijft de te nemen veiligheidsmaatregelen op basis van een risicoanalyse.

COÖRDINATIE-DAGBOEK

Hierin worden alle relevante beslissingen en gebeurtenissen opgenomen inzake veiligheid en gezonheid.

WERFBEZOEKEN EN COÖRDINATIE

De hoofd-opdracht van de coördinator is steeds coördineren! Werfbezoeken zijn daar een essentiëel onderdeel van.

POSTINTERVENTIE-DOSSIER

Het PID bevat technische en administratieve inlichtingen over je bouwwerk en is belangrijk voor toekomstige werkzaamheden