VENTILATIE-VERSLAGGEVING

 

 

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatie-verslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Net als bij de EPB-verslaggeving is dit het moment om uw ventilatiesysteem perfect voor te bereiden. Na de werken ben je ook zéker van de behaalde debieten.

 

 

Nog voor de werken dient een dossier opgemaakt te worden bij een kwaliteitskader zoals SKH. Alle verslagen worden door het kwaliteitskader gecontroleerd op de eisen die door de wetgeving worden opgelegd. Nog voor de start der werken wordt een ventilatievoorontwerp opgemaakt. Dit is de aanzet voor een uitvoeringsplan van het ventilatiesysteem. Dit voorontwerp is verplicht en is ook nodig om de EPB-startverklaring te kunnen indienen.

 

Na de uitvoering komen we ter plaatse om het uitgevoerde systeem te controleren. We maken hier een duidelijk verslag van welke systemen er precies voorzien zijn. Dit gaat concreet over de geplaatse toevoerroosters en doorstroomopeningen (voornamelijk spleten onder binnendeuren) . Dit zijn de vaste componenten van uw systeem.

 

Daarnaast gaan we ook de debieten controleren. We maken een meetrapport op en meten het verbruik van uw unit in de hoogste stand. We gaan niet enkel na of deze debieten conform de EPB-eisen zijn, maar ook of deze gunstig zijn voor uw E-peil. Een goed (D-)systeem is namelijk in balans en een systeem in balans verbruikt het minst! 


Zowel de vaste componenten als de debieten worden doorgegeven aan het kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader controleert steekproefgewijs en garandeert de verslagen gegevens van uw ventilatie-systeem. Het bewijs hiervan is het ventilatieprestatieverslag. Dit verslag zal opnieuw nodig zijn om de EPB-aangifte te kunnen indienen.

 

Coordinatie & voorontwerp

 

 

- Aanmaak dossier bij een kwaliteitskader.

- Advies keuze ventilatie-systeem

- Opmaak Ventilatievoorontwerp

- Advies tijdens uitvoering


 

 

Verslaggeving vaste componenten

 

 

- Controle toevoeropeningen 

- Controle doorstroomopeningen

- Opmaak verslag

 

 

Verslaggeving mechanische debieten

 

 

- Controle behaalde mechanisch debieten

- Controle ventilatie-systeem

- Opmaak verslag


 

 

Ventilatie-prestatieverslag

 

 

- Rapportering vaste componenten en mechanische debieten aan kwaliteitskader

- Opmaak ventilatie-prestatieverslag ifv. EPB-aangifte