EPB-VERSLAGGEVING

ONZE VISIE:Bij elk nieuw- en verbouwproject, waarbij een architect vereist is, is ook EPB-verslaggeving verplicht. Veelal wordt dit gezien als een noodzaak, eerder dan een opportuniteit.


Wij pakken het graag anders aan! EPB staat voor energie-prestatie en binnenklimaat. Dat moet ook duidelijk zijn in het advies. Wat zijn de maatregelen en waarom nemen we ze? Wie hierover duidelijk geadviseerd wordt, ziet ook de meerwaarde van EPB voor zijn project.

ONS ADVIES - WANNEER?

VOOR...

Nog voor de werken maken we een eerste EPB-adviesop.

Dit gebeurt op basis van de ontwerpplannen en een eerste bespreking.


In deze fase krijgen isolatie-paketten en bouwknopen de grootste aandacht.


Voor de start der werken maken we de officiële EPB-start-verklaring op.

De werken kunnen beginnen!

TIJDENS...

Ervaring leert ons dat heel wat keuzes nog gemaakt worden tijdens de bouwwerken. Wij zorgen voor de nodige updates en simulaties van het EPB-advies. 


In deze fase worden dikwijls de definiteve technieken (verwarming, sww, ventilatie,...) bepaald.

Deze zaken hebben een grote invloed op uw E-peil. Een aangepast EPB-advies op dit moment is dus cruciaal.

EN NA.

Na de werken dient het definitieve E-peil bepaald te worden.

Dit gebeurt op basis van alle beschikbare bewijsstukken.


Er kan nog gesleuteld worden aan het E-peil met bvb.  zonnepanelen, een lucht-dichtheidstest, een warmte-verliesberekening, ... enz. Dus ook in deze fase is ons advies nuttig.


Het sluitstuk is de officiële 

EPB-aangifte.

ONS ADVIES - WAT?

De EPB-eisen bestaan erin het energieverbruik en bijgevolg de CO2-uitstoot van elk nieuw of gerenoveerd gebouw te drukken. Daarnaast is een gezond binnenklimaat ook van belang.


Er zijn eisen op verschillende vlakken (zie hieronder).

Bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties wordt het E-peil bepaald door de som van al deze factoren.

Bij kleinere renovaties worden slechts een aantal van deze onderdelen beoordeeld.

PROCEDURE EN REGELGEVING


Het VEA (Vlaams Energie Agentschap) schrijft voor wanneer welke EPB-taken moeten gebeuren en hoe alle gegevens berekend en doorgegeven moeten worden. Wij besparen U deze administratie en verzorgen alle EPB-taken conform de huidige regelgeving

SCHEIDINGSCONSTRUCTIES


Vloeren, gevels en daken dienen aan verschillende eisen te voldoen. In hoofdzaak dient een bepaalde U-waarde behaald te worden. Deze wordt berekend op basis van de dikte en type gebruikte (isolatie-)materialen,  de eventuele bevestigingsmethode, ... enz. We berekenen deze waarden voor elk van de toegepaste schildelen en sturen bij waar nodig.

BUITENSCHRIJNWERK


Net zoals de scheidingsconstructies dienen vensters, deuren en poorten aan verschillende eisen te voldoen. Naast de U-waarde van het gebruikte type profiel en glas, zijn zaken zoals zonwerende beglazing, screens, rolluiken, ventilatieroosters, opengaande delen, beschaduwing, enz... bepalend voor het E-peil.

VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER


De toegepaste technieken zullen grotendeels uw E-peil gaan bepalen. Deze staat of valt doorgaans met het type opwekker (condensatieketel, warmtepomp,...), maar zeker ook met het type afgifte (radiatoren, vloerverwarming, convectoren,...). We raden steeds aan ons EPB-advies aan te wenden in offerte-fase. Zo kan uw installateur gericht advies geven en zijn er later geen verrassingen.

HERNIEUWBARE ENERGIE


Een aandeel aan hernieuwbare energie is tegenwoordig verplicht bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties. Verschillende technieken komen daarvoor in aanmerking: zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen,...

VENTILATIE EN LUCHTDICHTHEID


Deze twee zaken gaan hand in hand. Een luchtdichte bouwschil garandeert totale controle over het ventilatiesysteem en bijgevolg de kwaliteit van de binnenlucht. De keuze voor een C- of D-systeem ligt veelal bij de bouwheer. Wij helpen U deze keuze maken en optimaliseren

KOELING


Een grote aandacht gaat tegenwoordig naar koeling. Eventuele airco-systemen hebben evenwel dikwijls een negatieve invloed op uw E-peil. Wij adviseren u hoe u de nood aan koeling kunt vermijden! Screens, luifels, inertie, enz. zijn sleutelwoorden om de kans op oververhitting aan te pakken.

BOUWKNOPEN


De typische bouwknopen van een woning zijn ondertussen goed gekend bij aannemers en architecten. Het probleem stelt zich dikwijls bij weinig voorkomende details. Wij adviseren hierin.